Liceul Teologic Baptist Timisoara

Anul infiintarii: 1991 (nivel liceal) | 2002 (nivel gimnazial)

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Educatie pentru viitor si eternitate

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Strada Ady Endre, nr. 20. Timisoara. Tel: 0256 208 601. Email: office@ltbtm.ro

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Profile existente la nivel liceal: TEOLOGIC (teologie baptista) | REAL (matematica informatica)

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Strada Ady Endre, nr. 20. Timisoara. Tel: 0256 208 601. Email: office@ltbtm.ro

 

Anunt

Prin  OMEN 3097 din 23.01.2019, în data de 25 ianuarie 2019 se suspendă cursurile în toate unitățile de învățământ preuniversitar din România.

ANUNT

LUNI, 17.12.2018 SI MARTI, 18.12.2018 SE SUSPENDA CURSURILE

ANUNT organizare si desfasurare a examenului pentru promovarea din funcția secretar II în secretar I

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST TIMIȘOARA

ANUNȚĂ:

 

Organizarea și desfășurarea examenului pentru promovarea din funcția secretar II în secretar I, astfel:

Data: 28.12.2018

Ora: 16.00

Locul desfășurării: sediul unnității

Bibliografie:

           

1.Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, actualizată;

 1. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
 2. OMENCȘ nr.5079/2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 1. Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
 2. Legea 477/2004, privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
 1. Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învățământul preuniversitar de stat;
 1. Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordinului 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare;
 2. HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar Euro200;
 3. Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale
 4. OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
 1. H.G.286/2011 si H.G 1027/2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 1. Hotărârea 905/2017 privindregistrul general de evidență a salariaților

 

Modalitatea de desfășurare a examenului: PROBĂ SCRISĂ

                                       DIRECTOR,

_____________

prof. Dănuț Ilie

EFECTIVE ELEVI LA 25.09.2018

Anunț important

Incepand cu 24.09.2018, sistemul automat de inchidere a usilor va intra in functiune.
Elevii sunt rugati sa ia toate masurile pentru a nu intarzia de la activitatile scolare planificate conform orarului scolii.
Va multumim pentru intelegere.
CONDUCEREA