Liceul Teologic Baptist Timisoara

Anul infiintarii: 1991 (nivel liceal) | 2002 (nivel gimnazial)

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Educatie pentru viitor si eternitate

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Strada Ady Endre, nr. 20. Timisoara. Tel: 0256 208 601. Email: office@ltbtm.ro

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Profile existente la nivel liceal: TEOLOGIC (teologie baptista) | REAL (matematica informatica)

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Strada Ady Endre, nr. 20. Timisoara. Tel: 0256 208 601. Email: office@ltbtm.ro

 

ANUNT! CONCURS ANALIST, PROGRAMATOR, INGINER DE SISTEM

A N U N Ţ
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ANALIST, PROGRAMATOR, INGINER SISTEM
PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

Inscrierea in clasa a V-a, 2019-2020

INFORMAŢII UTILE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA A V-A
an școlar 2019-2020

 

 1. Părinţii depun la secretariatul şcolii următoarele:
 • un dosar PLIC
 • formularul de înscriere (se completează la înscriere)
 • copie (nelegalizată) după Certificatul de naştere al elevului
 • copie (nelegalizată) după actul de identitate al unuia dintre părinţi
 • foaia matricolă (se va aduce după terminarea cursurilor clasei a IV-a)
 • fişa medicală (se va aduce odată cu foaia matricolă)

 

 1. Dacă la sfârşitul perioadei de înscriere (1.03.2019 – 14.06.2019), numărul înscrişilor depăşeşte numărul locurilor (30), în conformitate cu art. 139, alin.(1), lit. d) din OMENCS nr. 5079 / 31.08.2016, în data de 15.06.2019, începând cu ora 9.00, se va organiza o testare în vederea completării locurilor disponibile. Testul va cuprinde întrebări din limba română şi matematică, fiind alcătuit în conformitate cu programa şcolară pentru clasa a IV-a.

 

PRECIZARE IMPORTANTĂ

Informaţii cu privire la numărul de înscrişi se vor putea obţine în data de 14.06.2019, după ora 13.00. Informaţiile vor fi postate pe site-ul şcolii: www.ltbtm.ro,  la capitolul ADMITERE.

 

Director,
prof. Danut Ilie

 

Anunt

Prin  OMEN 3097 din 23.01.2019, în data de 25 ianuarie 2019 se suspendă cursurile în toate unitățile de învățământ preuniversitar din România.

ANUNT

LUNI, 17.12.2018 SI MARTI, 18.12.2018 SE SUSPENDA CURSURILE

ANUNT organizare si desfasurare a examenului pentru promovarea din funcția secretar II în secretar I

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST TIMIȘOARA

ANUNȚĂ:

 

Organizarea și desfășurarea examenului pentru promovarea din funcția secretar II în secretar I, astfel:

Data: 28.12.2018

Ora: 16.00

Locul desfășurării: sediul unnității

Bibliografie:

           

1.Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, actualizată;

 1. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
 2. OMENCȘ nr.5079/2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 1. Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
 2. Legea 477/2004, privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
 1. Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învățământul preuniversitar de stat;
 1. Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordinului 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare;
 2. HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar Euro200;
 3. Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale
 4. OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
 1. H.G.286/2011 si H.G 1027/2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 1. Hotărârea 905/2017 privindregistrul general de evidență a salariaților

 

Modalitatea de desfășurare a examenului: PROBĂ SCRISĂ

                                       DIRECTOR,

_____________

prof. Dănuț Ilie