ANUNT ADMITERE

A N U N Ț
PRIVIND ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A

Admiterea în clasa a IX-a pentru anul școlar 2019-2020 se desfășoară conform OMEN nr. 4829 din 30 august 2018 ( se poate vedea la finele articolului) privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020.

Cifra de școlarizare aprobată pentru anul școlar 2019-2020 este următoarea:

  1.  Profilul REAL, specializarea matematică-informatică:
    1 clasă = 28 locuri
  2. Profilul VOCAȚIONAL, specializarea teologie baptistă:
    1 clasă = 28 locuri

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR
ÎN FUNCȚIE DE PROFIL/SPECIALIZARE 

 

PENTRU PROFILUL REAL

a) 3-7 iulie 2019 – completarea obțiunilor în vederea participării la admiterea              computerizată

b) 12 iulie – Repartizarea computerizată în învățământul liceal

c) 15-18 iulie 2019 – depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizați

 

PENTRU PROFILUL VOCAȚIONAL

a) 8-9 mai 2019 – eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probele de aptitudini (de la secretariatul școlii pe care o frecventați)

b) 13-14 mai 2019 Înscrierea pentru probele de aptitudini (se va depune anexa ridicată în 8-9 mai)

c) 15-17 mai 2019 – desfășurarea probelor de aptitudini

d) 20 mai 2019 – comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

e) 11 iunie 2019 – reactualizarea listei celor declarați admiși la probele de aptitudini prin eliminerea corigenților, repetenților, amânaților și exmatriculaților

f) 3 iulie 2019 – depunerea fișelor de înscriere de către cei care au fost declarați admiși la probele de aptitudini

g) 15-18 iulie 2019 – depunerea dosarelor de înscriere la secretariatul școlii pentru cei declarați

DIRECTOR,
prof. Ilie DĂNUȚ

ORDIN Nr. 4829 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 – 2020_0

Posted in Admitere | Leave a comment

PROBA APTITUDINI

 ÎNSCRIERI PENTRU CLASA A IX-A, PROFIL TEOLOGIC
PROBA DE APTITUDINI

 Cine poate susține proba de aptitudini ?

-Elevii înscriși în clasa a VIII-a, an școlar 2018-2019, indiferent de confesiunea religioasă

-Elevi care au obținut în clasa a VII-a și clasa a VIII-a- semestrul I,  media 10 la purtare

-Elevi care doresc să respecte Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ

 

În ce va consta proba de aptitudini ?

-Completarea unui chestionar, în vederea cunoașterii: motivației opțiunii elevului, interesului pentru o viață creștină, caracterului moral al elevului

– Interviu (doar în cazul în care chestionarul completat de către candidat nu este relevant)

 

Care este calendarul pentru înscrierea și susținerea probei de aptitudini ?

13-14 mai 2019  Înscrierea pentru probele de aptitudini

17 mai 2019, ora 10.00  desfăşurarea probei de aptitudini

 

Ce documente sunt necesare pentru înscriere ?

– anexa la fișa de înscriere la proba de aptitudini eliberată de către școala de proveniență

– adeverință cu media la purtare pentru clasa a VII-a și clasa a VIII-a, semestrul I eliberată de către școala de proveniență

 

PRECIZARE IMPORTANTĂ

Depunerea fișelor de admitere pentru admitere în clasa a IX-a, profilul TEOLOGIE se face la secretariatul școlii noastre în perioada 13-14 mai 2019, intervalul orar 10.00 – 16.00

  • Fișele se obțin de la școlile gimnaziale pe care le-ați absolvit.
  • Nu se completează coduri pe aceste fișe.

 NOTĂ: Pentru situații speciale apelați la numărul de telefon 0256 208 601 (secretariatul liceului).

DIRECTOR,
prof. Ilie DĂNUȚ

Posted in Admitere | Leave a comment

Rezultate concurs

REZULTATE_CONCURS

Posted in Anunturi Curente | Leave a comment

Rezultate interviu

REZULTATE_INTERVIU

Posted in Anunturi Curente | Leave a comment

Plan de interviu

PLAN DE INTERVIU

Posted in Anunturi Curente | Leave a comment