Liceul Teologic Baptist Timisoara

Anul infiintarii: 1991 (nivel liceal) | 2002 (nivel gimnazial)

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Educatie pentru viitor si eternitate

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Strada Ady Endre, nr. 20. Timisoara. Tel: 0256 208 601. Email: office@ltbtm.ro

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Profile existente la nivel liceal: TEOLOGIC (teologie baptista) | REAL (matematica informatica)

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Strada Ady Endre, nr. 20. Timisoara. Tel: 0256 208 601. Email: office@ltbtm.ro

 

ANUNT – Relatii cu publicul

att
În perioada vacanţei de vară programul secretariatului privind RELAŢIA CU PUBLICUL este următorul:

  Luni – Vineri: 10.30 – 12.30

REZULTATELE ADMITERII IN CLASA A IX-a

REZULTATELE ADMITERII IN CLASA A IX-a
specializarea: MATE – INFO

 admisi

In perioada 21-29 iulie 2016, candidatii declaraţi admişi, vor depune la secretariatul liceului un DOSAR PLIC cu următorul conţinut:

  1. Cerere de înscriere (cererea tip se primeşte de la secretariatul liceului şi se completează la depunerea dosarului)
  2. Cartea de identitate în copie nelegalizată, dacă este cazul
  3. Certificatul de naştere în copie legalizată
  4. Adeverinţa cu notele şi media generala obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a (este eliberată de şcoala gimnazială absolvită)
  5. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (este eliberată de şcoala gimnazială absolvită
  6. Fişa medicala (de la medical şcolar, sau cel de familie)

Candidaţii care, în perioada menţionată mai sus, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere.

Candidaţii care nu vor depune dosar in perioada mentionata vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

ANUNT RIDICARE DIPLOME

Diplomele de bacalaureat se vor elibera luni, 18.072016 si marti 19.07.2016 in intervalul orar 10.30 – 15.00

IMPORTANT. La ridicarea diplomelor absolventii se vor legitima cu CI si vor depune la secretariatul scolii:

    – 6 poze (3×4) – absolventii de la profil teologie

    – 8 poze (3×4) – absolventii de la specializarea matematica-informatica

INFORMATII PRIVIND TRANSFERUL ELEVILOR

ELIBERARE DIPLOME

Planificarea eliberarii diplomelor de bacalaureat va fi anuntata pe site-ul scolii in cursul zilei de duminica, 17.07.2016