Liceul Teologic Baptist Timisoara

Anul infiintarii: 1991 (nivel liceal) | 2002 (nivel gimnazial)

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Educatie pentru viitor si eternitate

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Strada Ady Endre, nr. 20. Timisoara. Tel: 0256 208 601. Email: office@ltbtm.ro

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Profile existente la nivel liceal: TEOLOGIC (teologie baptista) | REAL (matematica informatica)

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Strada Ady Endre, nr. 20. Timisoara. Tel: 0256 208 601. Email: office@ltbtm.ro

 

AVIZIER ELECTRONIC >> Admitere

PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A anul școlar 2018-2019

PRECIZĂRI
PRIVIND ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A
anul școlar 2018-2019

 1. Elevii care se regăsesc în acest tabel sunt declarați ADMIȘI în clasa a IX-a profil teologie pentru anul școlar 2018-2019
 2. În perioada 10-13 iulie 2018, zilnic între orele 10.00 – 14.00 toți elevii admiși, indifferent de profil, vor depune la secretariatul școlii noastre următoarele:
 • un dosar PLIC
 • cererea de înscriere (se completează la secretariatul școlii noastre)
 • cartea de identitate și certificatul de naștere, în copie xerox, nelegalizate (se aduc și originalele pentru conformitate)
 • copii după cărțile de identitate ale părinților (nelegalizate)
 • adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a (cu calculul mediei generale)
 • foaia matricolă
 • fișa medicală (conformă cu modelul – 3 pagini)

NOTĂ: Nu se preiau dosare incomplete

În situația în care depunerea dosarului nu se face în termenul menționat mai sus , elevul este declarat RESPINS și locul devine vacant

 1. Elevii care au depus în data de 27.06.2018 fișă de înscriere pentru profilul TEOLOGIE și NU au fost declarați admiși (nu se regăsesc în tabelul atasat), pot să-și ridice fișele în data de 28.06.2018, orele 10-13 pentru a putea completa coduri, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.

 

ANUNT – admitere clasa a IX-a – PROFIL TEOLOGIE

ANUNT IMPORTANT

Depunerea fiselor de admitere pentru admitere în clasa a IX-a, profilul TEOLOGIE se face la secretariatul scolii noastre in dimineața zilei de 27.06.2017

 • Fișele se obțin de la școlile gimnaziale pe care le-ați absolvit.
 • Nu se completează coduri pe aceste fișe.

 

NOTĂ: Pentru situații speciale apelați la numărul de telefon 0256 208 601 (secretariatul liceului)

ANUNT ADMISI IN CLASA A V-A

ANUNŢ

A D M I Ş I în clasa a V-a

 

 Toţi elevii înscriși în clasa a V-a, an școlar 2018-2019 au fost ADMIȘI.

 1. În perioada 18.06.2018 – 22.06.2018, intervalul orar 10.00 – 15.00, vă veţi prezenta la secretariatul şcolii pentru completarea cererii în vederea înscrierii.
 2. Cu această ocazie veţi primi toate informaţiile necesare pentru completarea dosarului.

Termen completare dosar: până în data de 29.06.2018, ora 15.00.

OBSERVAŢIE IMPORTANTĂ.  Nerealizarea acestor lucruri în grafic conduce la vacantarea locului.

VĂ AŞTEPTĂM!

                                                                                  Director,
                                                                    prof. Szucs Alexandru

INSCRIERI LA CLASA A V-A, AN ȘCOLAR 2018-2019

INFORMAŢII UTILE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA A V-A

an școlar 2018-2019

 

 1. Părinţii depun la secretariatul şcolii următoarele:
 • un dosar PLIC
 • formularul de înscriere (se completează la înscriere)
 • copie (nelegalizată) după Certificatul de naştere al elevului
 • copie (nelegalizată) după actul de identitate al unuia dintre părinţi
 • foaia matricolă (se va aduce după terminarea cursurilor clasei a IV-a)
 • fişa medicală (se va aduce odată cu foaia matricolă)

 

 1. Dacă la sfârşitul perioadei de înscriere (1.03.2018 – 15.06.2018), numărul înscrişilor depăşeşte numărul locurilor (30), în conformitate cu art. 139, alin.(1), lit. d) din OMENCS nr. 5079 / 31.08.2016, în data de 16.06.2018, începând cu ora 9.00, se va organiza o testare în vederea completării locurilor disponibile. Testul va cuprinde întrebări din limba română şi matematică, fiind alcătuit în conformitate cu programa şcolară pentru clasa a IV-a.

 

PRECIZARE IMPORTANTĂ

Informaţii cu privire la numărul de înscrişi se vor putea obţine în data de 15.06.2018, după ora 13.00. Informaţiile vor fi postate pe site-ul şcolii: www.ltbtm.ro,  la capitolul ADMITERE.

 

Director,
prof. Szucs Alexandru

formular-inscriere-clasa-V-a

INSCRIERE IN CLASA A IX-A, profil Matematica-Informatica

PRECIZĂRI  ADMITERE CLASA A IX-A
Profilul: MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

 

             Zilnic între orele 10.00 – 14.30 în perioada 13 – 17 iulie 2017  ELEVII  declarați ADMIȘI pentru profilul MATEMATICA-INFORMATICĂ  vor depune, în vederea înscrierii, la secretariatul școlii noastre următoarele:

 • Un dosar PLIC
 • Cererea de înscriere (se completează la secretariatul școlii noastre)
 • Cartea de identitate și certificatul de naștere, în copie xerox, nelegalizate (se aduc și originalele pentru conformitate)
 • Copii după cărțile de identitate ale părinților (nelegalizate)
 • Adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a (cu calculul mediei generale)
 • Opțiunea pentru ora de religie (se completează la secretariatul școlii noastre)
 • Fișa medicală

NOTĂ: Nu se preiau dosare incomplete

În situația în care depunerea dosarului nu se face în termenul menționat mai sus , elevul este declarat RESPINS și locul devine vacant