Liceul Teologic Baptist Timisoara

Anul infiintarii: 1991 (nivel liceal) | 2002 (nivel gimnazial)

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Educatie pentru viitor si eternitate

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Strada Ady Endre, nr. 20. Timisoara. Tel: 0256 208 601. Email: office@ltbtm.ro

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Profile existente la nivel liceal: TEOLOGIC (teologie baptista) | REAL (matematica informatica)

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Strada Ady Endre, nr. 20. Timisoara. Tel: 0256 208 601. Email: office@ltbtm.ro

 

AVIZIER ELECTRONIC >> Arhiva

PLANIFICAREA PROBEI “A” – 10.06.2013

PLANIFICAREA PROBEI “A”

Candidatii vor avea la ei Cartea de Identitate.
Intrarea in sala a primei grupe se face la ora 8.50.

Rezultatele se vor afisa la sfarsitul fiecarei probe!!!

TABEL NOMINAL cu candidaţii repartizaţi la proba ORALĂ, 10.06.2013

Optiunea 1 – CODUL 165

PROFIL MATEMATICA-INFORMATICA
(28 locuri)

-5 – 9 iulie 2013 – Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a

Daca doresti sa fii elev in aceasta clasa, va trebui sa completezi la OPTIUNEA 1 – CODUL 165

16 iulie 2013 – Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2013-2014

17 – 26 iulie 2013Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati

Pentru mai multe informatii CLICK AICI sau la telefon: 0256 208 601

(de luni-vineri: 10:00 – 15:00)

REZULTATE LA PROBELE DE APTITUDINI

REZULTATE LA PROBELE DE APTITUDINI

Toti elevii declarati ADMISI vor urmari siteul scolii pentru parcurgerea urmatoarelor etape.
Pentru intrebari suplimentare folositi formularul de contact.

 

Rezultatele la probele de aptitudini Format PDF

PROBA DE APTITUDINI 2013

PROBA DE APTITUDINI 2013

Pentru profilul TEOLOGIE proba de aptitudini se desfăşoară în data de 1 iunie 2013, începând cu ora 9.00 şi constă în:

1.   COMPLETAREA UNUI CHESTIONAR-INTERVIU în scopul cunoaşterii:

–  Motivaţiei opţiunii elevului

–  Interesului pentru o viaţă creştină

–  Caracterului moral al candidatului

Folosind site-ul şcolii (www.ltbtm.ro,) atât candidatul cât şi părintele acestuia sunt rugaţi să ia cunoştinţă despre prevederile ROFUIP şi ale Regulamentului intern.

2. INTERVIU (dacă se impune, în urma completării chestionarului – interviu de la punctul 1.

REZULTATELE LA PROBA DE APTITUDINI vor fi comunicate la avizierul şcolii şi pe site-ul şcolii în data de 3 iunie 2013, conform calendarului admiterii (anexei la OMECTS nr. 5608 din 31.08.2012).

Admitere clasa a IX-A

ADMITERE CLASA A IX-A

PROFIL TEOLOGIE
(28 locuri)

– 23 mai 2013 – Eliberarea anexelor fiselor de inscriere (de la scoala gimnaziala) pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de aptitudini.

27-29 mai 2013 – Inscrierea pentru probele de aptitudini in baza anexei de la fisa de inscriere

30 mai – 1 iunie 2013 – Desfasurarea probelor de aptitudini

 

PROFIL MATEMATICA-INFORMATICA
(28 locuri)

-5 – 9 iulie 2013 – Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a

Daca doresti sa fii elev in aceasta clasa, va trebui sa completezi la OPTIUNEA 1 codul 165

16 iulie 2013 – Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2013-2014

17 – 26 iulie 2013Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati

Pentru mai multe informatii CLICK AICI sau la telefon: 0256 208 601

(de luni-vineri: 10:00 – 15:00)