Liceul Teologic Baptist Timisoara

Anul infiintarii: 1991 (nivel liceal) | 2002 (nivel gimnazial)

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Educatie pentru viitor si eternitate

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Strada Ady Endre, nr. 20. Timisoara. Tel: 0256 208 601. Email: office@ltbtm.ro

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Profile existente la nivel liceal: TEOLOGIC (teologie baptista) | REAL (matematica informatica)

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Strada Ady Endre, nr. 20. Timisoara. Tel: 0256 208 601. Email: office@ltbtm.ro

 

AVIZIER ELECTRONIC >> Bacalaureat

ANUNTURI SIMULARE – CLS. VIII, XI, XII

În atenția elevilor din clasa a VIII-a, an școlar 2017-2018

Simularea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, conform OMEN nr. 3.109/29.01.2018 se va desfășura după următorul calendar :

 • Luni, 5 martie 2018 – Limba și literatura română
 • Marți, 6 martie 2018–Matematică

 Intrarea în sălile de examene se va realiza între orele 8.00-8.30 cu Cartea de Identitate.


În atenția elevilor din clasele a XI-a și a XII-a,an școlar 2017-2018

Simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat național, an școlar 2017-2018, conform OMEN nr. 3.109/29.01.2018 se  va desfășura după următorul calendar:

 • Luni, 19 martie 2018 – proba E(a) – Limba și literatura română
 • Miercuri, 21 martie 2018–proba E(c) – proba obligatorie a profilului
 • Joi, 22 martie 2018 – proba E(d) – proba la alegere a profilului și specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a)

INFORMATII SI PROGRAMARI BACALAUREAT 2018

ANUNT SI PROGRAMARI PROBA A

ANUNT SI PROGRAMARI PROBA D

ANUNT SI PROGRAMARI PROBA C

Bacalaureat 2018 – Proba C

COMISIA DE BACALAUREAT DE EVALUARE
A COMPETENŢELOR LINGVISTICE ȘI DIGITALE

 

Elevii clasei a XII-a vor susţine

  

 • Miercuri, 21.02.2018, ora 12.00, proba C) de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare într-o limbă modernă, audio-text. Intrarea elevilor în sala de examen se va realiza între orele 11.00-11.30 cu B.I./C.I./adeverință de identitate.

 

 • Miercuri, 21.02.2018, ora 13.00, proba scrisă în cadrul Probei C) de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare într-o limbă modernă. Intrarea elevilor în sala de examen se va realiza între orele 12.30-12.40 cu B.I./C.I./adeverință de identitate.

  

 • Joi, 22.02.2018, ora 9.00, proba orală în cadrul Probei C) de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare într-o limbă modernă. Prezența elevilor cu B.I./C.I./adeverință de identitate se va realiza conform graficului afișat.

 

Președinte,
prof. Szucs Alexandru

  


ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR
PENTRU PROBA C)-ORAL,
SESIUNEA IUNIE-IULIE, BACALAUREAT 2018

 • Intrarea în sala de examen se realizează conform graficului afișat ;
 • Pătrunderea în sala de examen cu materiale ajutătoare, folosite sau nu, atrage după sine eliminarea din examen;
 • Frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen;
 • Pătrunderea în sala de examen cu telefon mobil sau orice mijloc de comunicare este interzisă;
 • Pentru elaborarea răspunsurilor, candidatul are la dispoziție 15 minute, iar pentru susținerea acestora în fața comisiei 10-15 minute;
 • După susținerea probei, candidatul predă ciorna semnată și biletul de examen;
 • Examinarea oricărui candidat se realizează în prezența a cel puțin 3 candidați;

 

Preşedinte,
prof. Szucs Alexandru

Bacalaureat 2018 – Proba D

BACALAUREAT 2018
EVALUAREA COMPETENŢELOR LINGVISTICE ŞI DIGITALE

 

Absolvenţii clasei a XII-a vor susţine :

VINERI, 16.02.2018, ora 13.00

             LUNI, 19.02.2018, ora 13.00

 MARȚI, 20.02.2018, ora 13.00

conform planificării afișate

 

proba de evaluare a competenţelor digitale Bacalaureat 2018, Proba D.

Prezenţa elevilor în laboratorul de informatică va fi la ora   12.25   cu B.I / C.I. / adeverință de identitate.

 

Preşedinte,                                                  Secretar,
Prof. Szucs Alexandru                                   Prof. Dănuț Ilie

Bacalaureat 2018 – Proba A

COMISIA DE BACALAUREAT
DE EVALUARE
A COMPETENŢELOR LINGVISTICE DE COMUNICARE ORALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ

ANUNȚ

    Elevii clasei a XII-a, an școlar 2017-2018 vor susţine proba A – Evaluarea Competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română în cadrul examenului de Bacaluareat, sesiunea iunie-iulie 2018:

Luni, 12 februarie 2018, conform planificării

Marți, 13 februarie 2018, conform planificării

Prezenţa elevilor în sala de examen va începe cu ora 9:00 cu B.I/C.I./adeverință de identitate, conform graficului afișat.

 

Președinte,
prof. Szucs Alexandru


ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR
PENTRU PROBA A), SESIUNEA IUNIE-IULIE,
BACALAUREAT 2018


 • Intrarea în sala de examen se realizează conform graficului afișat ;
 • Pătrunderea în sala de examen cu materiale ajutătoare, folosite sau nu, atrage după sine eliminarea din examen;
 • Frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen;
 • Pătrunderea în sala de examen cu telefon mobil sau orice mijloc de comunicare este interzisă;
 • Pentru elaborarea răspunsurilor, candidatul are la dispoziție 15 minute, iar pentru susținerea acestora în fața comisiei 10-15 minute;
 • După susținerea probei, candidatul predă ciorna semnată și biletul de examen;
 • Examinarea oricărui candidat se realizează în prezența a cel puțin 3 candidați;

 

Preşedinte,
prof. Szucs Alexandru