Liceul Teologic Baptist Timisoara

Anul infiintarii: 1991 (nivel liceal) | 2002 (nivel gimnazial)

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Educatie pentru viitor si eternitate

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Strada Ady Endre, nr. 20. Timisoara. Tel: 0256 208 601. Email: office@ltbtm.ro

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Profile existente la nivel liceal: TEOLOGIC (teologie baptista) | REAL (matematica informatica)

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Strada Ady Endre, nr. 20. Timisoara. Tel: 0256 208 601. Email: office@ltbtm.ro

 

AVIZIER ELECTRONIC >> Bacalaureat

Bacalaureat 2018 – Proba C

COMISIA DE BACALAUREAT DE EVALUARE
A COMPETENŢELOR LINGVISTICE ȘI DIGITALE

 

Elevii clasei a XII-a vor susţine

  

 • Miercuri, 21.02.2018, ora 12.00, proba C) de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare într-o limbă modernă, audio-text. Intrarea elevilor în sala de examen se va realiza între orele 11.00-11.30 cu B.I./C.I./adeverință de identitate.

 

 • Miercuri, 21.02.2018, ora 13.00, proba scrisă în cadrul Probei C) de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare într-o limbă modernă. Intrarea elevilor în sala de examen se va realiza între orele 12.30-12.40 cu B.I./C.I./adeverință de identitate.

  

 • Joi, 22.02.2018, ora 9.00, proba orală în cadrul Probei C) de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare într-o limbă modernă. Prezența elevilor cu B.I./C.I./adeverință de identitate se va realiza conform graficului afișat.

 

Președinte,
prof. Szucs Alexandru

  


ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR
PENTRU PROBA C)-ORAL,
SESIUNEA IUNIE-IULIE, BACALAUREAT 2018

 • Intrarea în sala de examen se realizează conform graficului afișat ;
 • Pătrunderea în sala de examen cu materiale ajutătoare, folosite sau nu, atrage după sine eliminarea din examen;
 • Frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen;
 • Pătrunderea în sala de examen cu telefon mobil sau orice mijloc de comunicare este interzisă;
 • Pentru elaborarea răspunsurilor, candidatul are la dispoziție 15 minute, iar pentru susținerea acestora în fața comisiei 10-15 minute;
 • După susținerea probei, candidatul predă ciorna semnată și biletul de examen;
 • Examinarea oricărui candidat se realizează în prezența a cel puțin 3 candidați;

 

Preşedinte,
prof. Szucs Alexandru

Bacalaureat 2018 – Proba D

BACALAUREAT 2018
EVALUAREA COMPETENŢELOR LINGVISTICE ŞI DIGITALE

 

Absolvenţii clasei a XII-a vor susţine :

VINERI, 16.02.2018, ora 13.00

             LUNI, 19.02.2018, ora 13.00

 MARȚI, 20.02.2018, ora 13.00

conform planificării afișate

 

proba de evaluare a competenţelor digitale Bacalaureat 2018, Proba D.

Prezenţa elevilor în laboratorul de informatică va fi la ora   12.25   cu B.I / C.I. / adeverință de identitate.

 

Preşedinte,                                                  Secretar,
Prof. Szucs Alexandru                                   Prof. Dănuț Ilie

Bacalaureat 2018 – Proba A

COMISIA DE BACALAUREAT
DE EVALUARE
A COMPETENŢELOR LINGVISTICE DE COMUNICARE ORALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ

ANUNȚ

    Elevii clasei a XII-a, an școlar 2017-2018 vor susţine proba A – Evaluarea Competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română în cadrul examenului de Bacaluareat, sesiunea iunie-iulie 2018:

Luni, 12 februarie 2018, conform planificării

Marți, 13 februarie 2018, conform planificării

Prezenţa elevilor în sala de examen va începe cu ora 9:00 cu B.I/C.I./adeverință de identitate, conform graficului afișat.

 

Președinte,
prof. Szucs Alexandru


ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR
PENTRU PROBA A), SESIUNEA IUNIE-IULIE,
BACALAUREAT 2018


 • Intrarea în sala de examen se realizează conform graficului afișat ;
 • Pătrunderea în sala de examen cu materiale ajutătoare, folosite sau nu, atrage după sine eliminarea din examen;
 • Frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen;
 • Pătrunderea în sala de examen cu telefon mobil sau orice mijloc de comunicare este interzisă;
 • Pentru elaborarea răspunsurilor, candidatul are la dispoziție 15 minute, iar pentru susținerea acestora în fața comisiei 10-15 minute;
 • După susținerea probei, candidatul predă ciorna semnată și biletul de examen;
 • Examinarea oricărui candidat se realizează în prezența a cel puțin 3 candidați;

 

Preşedinte,
prof. Szucs Alexandru

 

ANUNT! Proba Bacalaureat – TOAMNA 2017

COMISIA DE BACALAUREAT  DE EVALUARE
A COMPETENŢELOR LINGVISTICE ȘI DIGITALE

       În atenția candidaților înscriși la Bacalaureat,
                                               sesiunea august-septembrie 2017

 

Candidații înscriși la examenul de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2017 vor susţine probele lingvistice și digitale, conform următorului calendar:

 • proba A– Evaluarea Competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, Vineri, 25 august 2017, ora 9.00
 • proba D – Evaluarea Competențelor digitale, Marți, 29 august 2017, ora 13.00
 • proba C – Evaluarea Competențelor de comunicare într-o limbă de circu-lație internațională, proba orală, Miercuri, 30 august 2017, ora 9.00
 • proba C – Evaluarea Competențelor de comunicare într-o limbă de circu-lație internațională, proba de înțelegere a unui text audiat, Joi, 31 august 2017, ora 12.00
 • proba C – Evaluarea Competențelor de comunicare într-o limbă de circu-lație internațională, proba scrisă, Joi, 31 august 2017, ora 13.00

 

     Prezenţa candidaților în sala de examen va fi cu 30 de minute înaintea începerii probei, cu B.I/C.I./adeverință de identitate.

Președinte,
prof. Szucs Alexandru

Anunt Bacalaureat – sesiunea AUGUST-SEPTEMBRIE 2017

ÎN ATENȚIA
CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA
EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT
SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2017

Probele scrise pentru Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2017 se vor susține la COLEGIUL TEHNIC “EMANUIL UNGUREANU” TIMIȘOARA, conform următorului calendar :

21 august 2017 – Limba şi literatura română – proba Ea) – probă scrisă

23 august 2017 – Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă

24 august 2017 – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă

 

Director,
prof. Szucs Alexandru