Liceul Teologic Baptist Timisoara

Anul infiintarii: 1991 (nivel liceal) | 2002 (nivel gimnazial)

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Educatie pentru viitor si eternitate

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Strada Ady Endre, nr. 20. Timisoara. Tel: 0256 208 601. Email: office@ltbtm.ro

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Profile existente la nivel liceal: TEOLOGIC (teologie baptista) | REAL (matematica informatica)

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Strada Ady Endre, nr. 20. Timisoara. Tel: 0256 208 601. Email: office@ltbtm.ro

 

AVIZIER ELECTRONIC >> Diverse

Rezultate ADMINITERE CLASA A IX-a + ANUNT

PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA ELEVILOR ÎN CLASA A IX-A,
AN ȘCOLAR 2018-2019, PROFIL TEOLOGIC

 

Elevii care au promovat probele de aptitudini vor fi ADMIȘI LA CLASA DE PROFIL TEOLOGIC, în urma rezultatelor de la Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a.

      Având în vedere că prin Calendarul de admitere în clasa a  IX-a, la clasele vocaționale, în data de 27 IUNIE 2018 se face validarea de către comisia județeană a listei celor admiși la astfel de clase, este necesar ca elevii aflați în această situație să depună FIȘELE DE ADMITERE la secretariatul școlilor vocaționale pentru care au optat,

 în data de 27 iunie 2018, între orele 9.00-12.00.

Director,
Prof. Szucs Alexandru


Rezultate probe de aptitudini 2018

Admitere proba aptitudini

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST TIMIȘOARA
ÎNSCRIERI PENTRU CLASA A IX-A, PROFIL TEOLOGIC
PROBA DE APTITUDINI

 

Cine poate susține proba de aptitudini ?

-Elevii înscriși în clasa a VIII-a, an școlar 2017-2018, indiferent de confesiunea religioasă

-Elevi care au obținut în clasa a VII-a și clasa a VIII-a, semestrul I,  media 10 la purtare

-Elevi care doresc să respecte Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ

 

În ce va consta proba de aptitudini ?

-Completarea unui chestionar, în vederea cunoașterii: motivației opțiunii elevului, interesului pentru o viață creștină, caracterului moral al elevului

– Interviu(doar în cazul în care chestionarul completat de către candidat nu este relevant)

 

Care este calendarul pentru înscrierea și susținerea probei de aptitudini ?

14-15 mai 2018 Înscrierea pentru probele de aptitudini

18 mai 2018, ora 10.00  desfăşurarea probei de aptitudini

 

Ce documente avem nevoie la înscriere ?

– fișă de înscriere la proba de aptitudini eliberată de către școala de proveniență

– adeverință cu media la purtare pentru clasa a VII-a și clasa a VIII-a, semestrul I eliberată de către școala de proveniență

 

Director,
prof. Szucs Alexandru

Comunicat de presa

Nr.1929/27.04.2018

 COMUNICAT DE PRESĂ

 Simpozion Didactic Euroregional “EDUCAȚIE DURABILĂ”
la Liceul Teologic Baptist Timișoara

       Liceul Teologic Baptist Timișoara, va găzdui sâmbătă, 5 mai 2018, ora 10.00 Simpozionul Euroregional “Educație Durabilă”, acțiune cuprinsă în Calendarul Activităților educative – secțiunea simpozioane/sesiuni de comunicări al Inspectoratului Școlar Județean Timiș pentru anul școlar 2017-2018, poziția 14, organizatori fiind Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Casa Corpului Didactic Caraș-Severin, Casa Corpului Didactic Timiș, Asociația Internațională a Școlilor Creștine, Liceul Teologic Baptist Timișoara în parteneriat cu Liceul Teologic Baptist “Alexa Popovici” Arad, Liceul Teologic Baptist Reșița, Școala Gimnazială “Harul” Lugoj, Liceul Teoretic “David Voniga” Giroc, Liceul Teoretic “Constantin Noica” Sibiu

La simpozion s-au înscris 99 de cadre didactice cu participare directă sau indirectă. Lucrările Simpozionului fiind publicate în cartea electronică cu ISBN intitulată: Educație pentru viitor și pentru eternitate.

Scopul simpozionului este schimbul de experiență prin realizarea unor lucrări metodico-științifice și a unei sesiuni de comunicări ştiinţifice (cu aparat critic şi bibliografie), în scopul asigurării unei educații durabile.

Director,
prof. Szucs Alexandru

 

Grafic TEZE semestrul 2

2% pentru Liceul Teologic Baptist Timisoara prin Asociatia Parintilor – Asociatia Educatie pentru viitor si pentru eternitate

Puteti directiona 2% pentru Liceul Teologic Baptist Timisoara prin Asociatia Parintilor – Asociatia Educatie pentru viitor si pentru eternitate. Formulare completate se pot depune la secretariatul scolii.

2-la-100