Liceul Teologic Baptist Timisoara

Anul infiintarii: 1991 (nivel liceal) | 2002 (nivel gimnazial)

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Educatie pentru viitor si eternitate

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Strada Ady Endre, nr. 20. Timisoara. Tel: 0256 208 601. Email: office@ltbtm.ro

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Profile existente la nivel liceal: TEOLOGIC (teologie baptista) | REAL (matematica informatica)

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Strada Ady Endre, nr. 20. Timisoara. Tel: 0256 208 601. Email: office@ltbtm.ro

 

BACALAUREAT – sesiunea august-septembrie

Pentru candidatii inscrisi la aceasta sesiune examenele se desfasoara la Colegiul National Banatean Timisoara

Intrarea in sali in intervalul orar 8.00 – 8.30

Candidatii vor avea asupra lor actul de identitate (Cartea de Identitate)

Relatiile cu publicul 8-31 august 2016

In perioada 8 – 31 august 2016 RELATIILE CU PUBLICUL se desfasoara dupa urmatorul program:

LUNI – 9:30 – 10:30

MIERCURI -9:30 – 10:30

VINERI – 9:30 – 10:30

Reamintire – examen de corigenta

REAMINTIM …

PLANIFICAREA
EXAMENELOR DE CORIGENŢĂ
ANUL ŞCOLAR 2015/2016

CLASA A XII-a
            MATEMATICĂ: 2 august 2016, ora 9.00

CLASA A VIII-a
            GEOGRAFIE: 10 august 2016, ora 9.00
            MATEMATICĂ:11 august 2016, ora 9.00

ALTE CLASE
            LB. ROMÂNĂ; LB. ENGLEZĂ: 1 septembrie 2016, ora 9.00
            MATEMATICĂ; GEOGRAFIE: 2 septembrie 2016, ora 9.00

NOTA: Planificarea nominala este afisata la avizierul scolii din dataa de 29.06.2016

ANUNT – Relatii cu publicul

În perioada vacanţei de vară programul secretariatului privind RELAŢIA CU PUBLICUL este următorul:

  Luni – Vineri: 10.30 – 12.30

REZULTATELE ADMITERII IN CLASA A IX-a

REZULTATELE ADMITERII IN CLASA A IX-a
specializarea: MATE – INFO

 admisi

In perioada 21-29 iulie 2016, candidatii declaraţi admişi, vor depune la secretariatul liceului un DOSAR PLIC cu următorul conţinut:

  1. Cerere de înscriere (cererea tip se primeşte de la secretariatul liceului şi se completează la depunerea dosarului)
  2. Cartea de identitate în copie nelegalizată, dacă este cazul
  3. Certificatul de naştere în copie legalizată
  4. Adeverinţa cu notele şi media generala obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a (este eliberată de şcoala gimnazială absolvită)
  5. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (este eliberată de şcoala gimnazială absolvită
  6. Fişa medicala (de la medical şcolar, sau cel de familie)

Candidaţii care, în perioada menţionată mai sus, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere.

Candidaţii care nu vor depune dosar in perioada mentionata vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.