Simpozion euroregional la Liceul Teologic Baptist Timisoara

Simpozion euroregional la Liceul Teologic Baptist Timișoara

Liceul Teologic Baptist Timișoara în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, CasaCorpului Didactic Timiș, Casa Corpului Didactic Caraș-Severin, Asociația Internațională a Școlilor Creștine, în parteneriat cu  Liceul Teoretic “Constantin Noica” Sibiu, Liceul Teologic Baptist Reșița, Liceul Teologic Baptist “Alexa Popovici” Arad, Liceul Teoretic “David Voniga” Giroc, Școala Creștină “Harul” Lugoj organizează Simpozionul Euroregional “EDUCAȚIE DURABILĂ”, ediția I, cuprins în Calendarul Activităților educative-secțiunea simpozioane/sesiuni de comunicări al Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

Tematica simpozionului este Educație pentru viitor și eternitate. Data şi locul de desfăşurare fiind:  5.05.2018, ora 10.00, Liceul Teologic Baptist Timișoara, str. Ady Endre, nr. 20.

Înscrierea participanților se poate realiza în perioada : 05 martie 2018 – 5 aprilie 2018. Cadrele didactice participante la simpozion vor prezenta lucrări metodico-ştiinţifice (referate, eseuri etc.) la una din cele 3 secţiuni:

 1. Exemple de bune practici din activitatea instructiv-educativă pentru o educație durabilă;
 2. Management pentru o educație durabilă;
 3. Educație pentru competență, valori și convingeri morale;

Aceste lucrări vor fi cuprinse în cartea electronică cu ISSN intitulată: ,,Educație pentru viitor și pentru eternitate”.

 

Scopul simpozionului esteschimbul de experiență prin realizarea unor lucrări metodico-științifice și a unei sesiuni de comunicări ştiinţifice (cu aparat critic şi bibliografie), în scopul asigurării unei educații durabile.

Director,
prof. Szucs Alexandru


Posted in Diverse | Leave a comment

CONCURS REGIONAL PENTRU ELEVI

CONCURS REGIONAL PENTRU ELEVI
SPIRITUALITATEA DE LA EDEN LA POSTMODERNISM

 

Liceul Teologic Baptist Timișoara în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Comunitatea Bisericilor Creștine Baptiste Timișoara organizează Concursul Regional pentru elevi “Spiritualitatea de la eden la postmodernism”(cuprins în calendarul activăților educative școlare și extrașcolare al Inspectoratului Școlar Județean Timiș),a cărui scop este formarea unui comportament bazat pe însușirea valorilor creștine, promovând valorile biblice în contextul actual.

Concursul se adresează elevilor din clasele IX-XII din orce unitate de învățământ și va avea următoarele secțiuni: 1. Viața și istoria poporului Israel, 2. Viața și lucrarea Domnului Isus în Evanghelii și Epistole, 3. Biserica Noului Testament, 4. Mântuirea prin Domnul Isus Hristos. Elevii participanți vor alcătui un referat la secțiunea la care se dorește participarea, care va cuprinde pe prima pagină, titlul referatului, numele și prenumele elevului, clasa, unitatea școlară de proveniență, numele și prenumele cadrului didactic coordonator, precum și secțiunea la care participă. Referatul va cuprinde minim 3 pagini și maxim 6 pagini. Acesta va fi trimis pe adresa concursltb2017@gmail.com, până la data de 10.05.2018.Referatele plagiate vor fi descalificate.

Director,
prof. Szucs Alexandru


Posted in Diverse | Leave a comment

ANUNTURI SIMULARE – CLS. VIII, XI, XII

În atenția elevilor din clasa a VIII-a, an școlar 2017-2018

Simularea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, conform OMEN nr. 3.109/29.01.2018 se va desfășura după următorul calendar :

 • Luni, 5 martie 2018 – Limba și literatura română
 • Marți, 6 martie 2018–Matematică

 Intrarea în sălile de examene se va realiza între orele 8.00-8.30 cu Cartea de Identitate.


În atenția elevilor din clasele a XI-a și a XII-a,an școlar 2017-2018

Simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat național, an școlar 2017-2018, conform OMEN nr. 3.109/29.01.2018 se  va desfășura după următorul calendar:

 • Luni, 19 martie 2018 – proba E(a) – Limba și literatura română
 • Miercuri, 21 martie 2018–proba E(c) – proba obligatorie a profilului
 • Joi, 22 martie 2018 – proba E(d) – proba la alegere a profilului și specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a)
Posted in Anunturi Curente, Bacalaureat, Evaluare Nationala | Leave a comment

INSCRIERI LA CLASA A V-A, AN ȘCOLAR 2018-2019

INFORMAŢII UTILE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA A V-A

an școlar 2018-2019

 

 1. Părinţii depun la secretariatul şcolii următoarele:
 • un dosar PLIC
 • formularul de înscriere (se completează la înscriere)
 • copie (nelegalizată) după Certificatul de naştere al elevului
 • copie (nelegalizată) după actul de identitate al unuia dintre părinţi
 • foaia matricolă (se va aduce după terminarea cursurilor clasei a IV-a)
 • fişa medicală (se va aduce odată cu foaia matricolă)

 

 1. Dacă la sfârşitul perioadei de înscriere (1.03.2018 – 15.06.2018), numărul înscrişilor depăşeşte numărul locurilor (30), în conformitate cu art. 139, alin.(1), lit. d) din OMENCS nr. 5079 / 31.08.2016, în data de 16.06.2018, începând cu ora 9.00, se va organiza o testare în vederea completării locurilor disponibile. Testul va cuprinde întrebări din limba română şi matematică, fiind alcătuit în conformitate cu programa şcolară pentru clasa a IV-a.

 

PRECIZARE IMPORTANTĂ

Informaţii cu privire la numărul de înscrişi se vor putea obţine în data de 15.06.2018, după ora 13.00. Informaţiile vor fi postate pe site-ul şcolii: www.ltbtm.ro,  la capitolul ADMITERE.

 

Director,
prof. Szucs Alexandru

formular-inscriere-clasa-V-a

Posted in Admitere, Anunturi Curente | Leave a comment

INFORMATII SI PROGRAMARI BACALAUREAT 2018

ANUNT SI PROGRAMARI PROBA A

ANUNT SI PROGRAMARI PROBA D

ANUNT SI PROGRAMARI PROBA C

Posted in Anunturi Curente, Bacalaureat | Leave a comment