PROGRAM ELIBERARE ACTE DE STUDII

Eliberarea diplomei de bacalaureat si a foii matricole se face titularilor in baza Cartii de identitate in zilele de miercuri, joi si vineri ( 12-14.07.2017) , incepand cu ora 10.00, in timpul programului de lucru al secretariatului.

Posted in Diverse | Leave a comment

Eliberare Acte Studii

Planificarea eliberarii actelor de studii pentru absolventii de clasa a XII-a va fi postata pe site-ul scolii in cursul zilei de marti, 11.07.2017

Posted in Anunturi Curente | Leave a comment

PRECIZĂRI ADMITERE CLASA A IX-A

  1. Elevii care se regăsesc în tabelul afișat sunt declarați ADMIȘI și în perioada următoare, zilnic între orele 10.00 – 14.00 până cel târziu în data de 17 iulie 2017, ora 12.00 vor depune la secretariatul școlii noastre următoarele:
  • Un dosar PLIC
  • Cererea de înscriere (se completează la secretariatul școlii noastre)
  • Cartea de identitate și certificatul de naștere, în copie xerox, nelegalizate (se aduc și originalele pentru conformitate)
  • Copii după cărțile de identitate ale părinților (nelegalizate)
  • Adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a (cu calculul mediei generale)
  • Foaia matricola
  • Fișa medicală (conformă cu modelul  – 3 pagini)

NOTĂ: Nu se preiau dosare incomplete

În situația în care depunerea dosarului nu se face în termenul menționat mai sus , elevul este declarat RESPINS și locul devine vacant

  1. Elevii care au depus fișă de înscriere și nu au fost declarați admiși, pot să-și ridice fișele pentru a completa coduri, începând cu data de 4.07.2017, orele 9.00
Posted in Admitere | Leave a comment

Va intereseaza educatia viitoarei generatii?

Posted in Diverse | Leave a comment

IERARHIE ADMITERE

Continue reading

Posted in Admitere, Anunturi Curente | Leave a comment