Liceul Teologic Baptist Timisoara

Anul infiintarii: 1991 (nivel liceal) | 2002 (nivel gimnazial)

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Educatie pentru viitor si eternitate

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Strada Ady Endre, nr. 20. Timisoara. Tel: 0256 208 601. Email: office@ltbtm.ro

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Profile existente la nivel liceal: TEOLOGIC (teologie baptista) | REAL (matematica informatica)

Liceul Teologic Baptist Timisoara

Strada Ady Endre, nr. 20. Timisoara. Tel: 0256 208 601. Email: office@ltbtm.ro

 

PROGRAMUL DE RELAȚII CU PUBLICUL

ANUNȚ
 ÎN PERIOADA 30.07.2018 – 31.08.2018

 PROGRAMUL DE RELAȚII CU PUBLICUL VA FI:

LUNI, 10.00-12.00

MIERCURI, 10.00-12.00

sau pe email: office@ltbtm.ro

CALENDAR BACALAUREAT 2018

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR
CARE VOR SUSȚINE EXAMENUL DE BACALAUREAT
sesiunea august-septembrie 2018

 

Centrul de examen pentru elevii Liceului Teologic Baptist Timișoara, sesiunea august – septembrie 2018 este LICEUL TEORETIC “J. L. CALDERON” TIMIȘOARA.

    Accesul candidatilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 – 8:30.

 

CALENDAR BACALAUREAT 2018

 

Sesiunea august-septembrie 2018

10 – 13 iulie 2018 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

27 iulie 2018 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe

20 august 2018 Limba şi literatura română – proba Ea) – proba scrisă

21 august 2018 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă

22 august 2018 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă

23 august 2018 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – proba scrisă

24, 27 august 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

28 august 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

29 – 30 august 2018 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

30 – 31 august 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

1 septembrie 2018 Afişarea rezultatelor (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00-16,00)

2 – 5 septembrie 2018 Rezolvarea contestaţiilor 6 septembrie 2018 Afişarea rezultatelor finale

 

Director,
Prof. Szucs Alexandru

ELIBERARE ACTE DE STUDIU

Eliberarea diplomelor pentru absolventii clasei a XII-a se va face miercuri, 11 iulie 2018, începând cu ora 9.00.
Eliberarea se face numai titularului actului.
Prin excepție, în baza unei împuterniciri notariale actele pot fi eliberate și persoanelor împuternicite de către titulari; în acest caz persoana împuternicită va prezenta actul de împuternicire și se vor legitima cu actul de identitate (CI sau BI).
Împuternicirea se va reține la secretariatul școlii.
                                                                           CONDUCEREA LICEULUI

PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A anul școlar 2018-2019

PRECIZĂRI
PRIVIND ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A
anul școlar 2018-2019

  1. Elevii care se regăsesc în acest tabel sunt declarați ADMIȘI în clasa a IX-a profil teologie pentru anul școlar 2018-2019
  2. În perioada 10-13 iulie 2018, zilnic între orele 10.00 – 14.00 toți elevii admiși, indifferent de profil, vor depune la secretariatul școlii noastre următoarele:
  • un dosar PLIC
  • cererea de înscriere (se completează la secretariatul școlii noastre)
  • cartea de identitate și certificatul de naștere, în copie xerox, nelegalizate (se aduc și originalele pentru conformitate)
  • copii după cărțile de identitate ale părinților (nelegalizate)
  • adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a (cu calculul mediei generale)
  • foaia matricolă
  • fișa medicală (conformă cu modelul – 3 pagini)

NOTĂ: Nu se preiau dosare incomplete

În situația în care depunerea dosarului nu se face în termenul menționat mai sus , elevul este declarat RESPINS și locul devine vacant

  1. Elevii care au depus în data de 27.06.2018 fișă de înscriere pentru profilul TEOLOGIE și NU au fost declarați admiși (nu se regăsesc în tabelul atasat), pot să-și ridice fișele în data de 28.06.2018, orele 10-13 pentru a putea completa coduri, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.

 

VERIFICARE CODURI ADMITERE IN CLASA A IX-a

LUNI, 2 iulie 2018, in intervalul orar 9.00 – 14.00 parintii pot sa se prezinte la secretariatul scolii pentru verificarea introducerii codurilor in vederea repartitiei computerizate in clasa a IX-a