ANUNT! CONCURS ANALIST, PROGRAMATOR, INGINER DE SISTEM

A N U N Ţ
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ANALIST, PROGRAMATOR, INGINER SISTEM
PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

Posted in Anunturi Curente | Leave a comment

Inscrierea in clasa a V-a, 2019-2020

INFORMAŢII UTILE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA A V-A
an școlar 2019-2020

 

 1. Părinţii depun la secretariatul şcolii următoarele:
 • un dosar PLIC
 • formularul de înscriere (se completează la înscriere)
 • copie (nelegalizată) după Certificatul de naştere al elevului
 • copie (nelegalizată) după actul de identitate al unuia dintre părinţi
 • foaia matricolă (se va aduce după terminarea cursurilor clasei a IV-a)
 • fişa medicală (se va aduce odată cu foaia matricolă)

 

 1. Dacă la sfârşitul perioadei de înscriere (1.03.2019 – 14.06.2019), numărul înscrişilor depăşeşte numărul locurilor (30), în conformitate cu art. 139, alin.(1), lit. d) din OMENCS nr. 5079 / 31.08.2016, în data de 15.06.2019, începând cu ora 9.00, se va organiza o testare în vederea completării locurilor disponibile. Testul va cuprinde întrebări din limba română şi matematică, fiind alcătuit în conformitate cu programa şcolară pentru clasa a IV-a.

 

PRECIZARE IMPORTANTĂ

Informaţii cu privire la numărul de înscrişi se vor putea obţine în data de 14.06.2019, după ora 13.00. Informaţiile vor fi postate pe site-ul şcolii: www.ltbtm.ro,  la capitolul ADMITERE.

 

Director,
prof. Danut Ilie

 

Posted in Admitere, Anunturi Curente | Leave a comment

Anunt

Prin  OMEN 3097 din 23.01.2019, în data de 25 ianuarie 2019 se suspendă cursurile în toate unitățile de învățământ preuniversitar din România.

Posted in Anunturi Curente | Leave a comment

ANUNT

LUNI, 17.12.2018 SI MARTI, 18.12.2018 SE SUSPENDA CURSURILE

Posted in Anunturi Curente | Leave a comment

ANUNT organizare si desfasurare a examenului pentru promovarea din funcția secretar II în secretar I

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST TIMIȘOARA

ANUNȚĂ:

 

Organizarea și desfășurarea examenului pentru promovarea din funcția secretar II în secretar I, astfel:

Data: 28.12.2018

Ora: 16.00

Locul desfășurării: sediul unnității

Bibliografie:

           

1.Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, actualizată;

 1. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
 2. OMENCȘ nr.5079/2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 1. Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
 2. Legea 477/2004, privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
 1. Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învățământul preuniversitar de stat;
 1. Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordinului 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare;
 2. HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar Euro200;
 3. Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale
 4. OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
 1. H.G.286/2011 si H.G 1027/2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 1. Hotărârea 905/2017 privindregistrul general de evidență a salariaților

 

Modalitatea de desfășurare a examenului: PROBĂ SCRISĂ

                                       DIRECTOR,

_____________

prof. Dănuț Ilie

Posted in Anunturi Curente | Leave a comment