ELIBERARE DIPLOME – XII-a

ELIBERARE DIPLOME

Absolventii clasei a XII-a se vor putea prezenta pentru ridicarea diplomelor
LUNI: 11.00 – 15.00
MARTI: 10.30 – 14.30

MIERCURI:  10.30 – 14.30

In alte zile: in cadrul programului cu publicul al secretariatului.
INSCRIERE la examenul de bacalaureat, sesiunea august:
MIERCURI, JOI: 11.00 – 15.00
Posted in Anunturi Curente | Leave a comment

DEPUNEREA DOSARELOR de inscriere in clasa a IX-a

DEPUNEREA DOSARELOR
DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA A IX-A
(profil TEOLOGIC și REAL (mate-info)

 

În perioada 15-18 iulie 2019, intervalul orar 10.00 – 15.00 candidații declarați admiși vor depune la secretariatul unității școlare la care au fost declarați admiși, UN DOSAR PLIC care va conține:

  1. Cererea de înscriere (se completează la secretariat)
  2. Cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie nelegalizată
  3. Adeverința cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a (se eliberează de către școala unde elevul a promovat clasa a VIII-a)
  4. Foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale) (se eliberează de către școala unde elevul a promovat clasa a VIII-a)
  5. Fișa medicală (se obține de la cabinetul medical de la școala unde elevul a promovat clasa a VIII-a, sau de la medicul de familie, după caz)

 

NOTĂ: 1. Candidații care, în perioada menționată, nu își depun dosarele de înscriere, se consideră RETRAȘI, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană.

  1. Pentru orice situație neprecizată mai sus, consultați Ghidul candidatului la admiterea în clasa a IX-a liceu și școală profesională învățământ preuniversitar, anul școlar 2019-2020
  2. În aceeași perioadă, absolvenții clasei a VIII-a din școala noastră care au fost declarați admiși la o altă școalăîși vor ridica de la secretariatul școlii documentele necesare constituirii dosarului pe care îl vor depune la secretariatul școlii la care au fost admiși
  3. Absolvenții școlii noastre vor depune la secretariat doar:

UN DOSAR PLIC  în care vor pune:

  • Cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie nelegalizată
  • Fișa medicală (se obține de la cabinetul medical de la școala unde elevul a promovat clasa a VIII-a, sau de la medicul de familie, după caz)
Posted in Admitere, Anunturi Curente | Leave a comment

REZULTATE ADMITERE IN CLASA A IX-A, PROFIL TEOLOGIE

Cei care nu sunt admisi pot sa-si ridice fișele in data de 4 iulie in intervalul orar 9.00 – 15.00, in vederea completarii codurilor.
Dupa repartizarea computerizata vom reveni, pe acest site, cu precizari in legatura cu depunerea dosarului de inscriere.
CLICK AICI PENTRU TEBELUL NOMINAL CU CANDIDATII ADMISI
Posted in Admitere, Anunturi Curente | Leave a comment

IERARHIA LA NIVEL JUDETEAN A ABSOLVENTILOR DE CLASA A VIII-A

Conform adresei ISJ nr. 7143 din 03.07.2019 se posteaza pentru o perioada de o luna, Ierarhia la nivel judetean a absolventilor clasei a VIII-a de la Liceul Teologic Baptist din Timisoara. Aceasta ierarhie este afisata si la avizierul scolii (secretariat).

Posted in Anunturi Curente | Leave a comment