SITUATIA TRANSFERURILOR APROBATE LA 3 SEPTEMBRIE 2018

SITUATIA TRANSFERURILOR APROBATE-3 SEPT – varianta pdf

Posted in Diverse | Leave a comment

Informare parinti si elevi

INFORMARE

în atenția părinților si elevilor de la Liceul Teologic Baptist Timișoara

Prin prezenta vă comunicăm ca în perioada 3-15.09.2018 toți părinții si elevii care doresc pot depune
amendamente la Regulamentul de Organizare și Funcționara a Liceului Teologic Baptist din Timișoara.
Propunerile vor fi transmise la adresa de email: office@ltbtm.ro
Va multumim pentru colaborare

DIRECTOR,
prof. Ilie DĂNUȚ

Posted in Anunturi Curente | Leave a comment

PROGRAMUL DE RELAȚII CU PUBLICUL

ANUNȚ
 ÎN PERIOADA 30.07.2018 – 31.08.2018

 PROGRAMUL DE RELAȚII CU PUBLICUL VA FI:

LUNI, 10.00-12.00

MIERCURI, 10.00-12.00

sau pe email: office@ltbtm.ro

Posted in Diverse | Leave a comment

CALENDAR BACALAUREAT 2018

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR
CARE VOR SUSȚINE EXAMENUL DE BACALAUREAT
sesiunea august-septembrie 2018

 

Centrul de examen pentru elevii Liceului Teologic Baptist Timișoara, sesiunea august – septembrie 2018 este LICEUL TEORETIC “J. L. CALDERON” TIMIȘOARA.

    Accesul candidatilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 – 8:30.

 

CALENDAR BACALAUREAT 2018

 

Sesiunea august-septembrie 2018

10 – 13 iulie 2018 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

27 iulie 2018 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe

20 august 2018 Limba şi literatura română – proba Ea) – proba scrisă

21 august 2018 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă

22 august 2018 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă

23 august 2018 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – proba scrisă

24, 27 august 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

28 august 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

29 – 30 august 2018 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

30 – 31 august 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

1 septembrie 2018 Afişarea rezultatelor (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00-16,00)

2 – 5 septembrie 2018 Rezolvarea contestaţiilor 6 septembrie 2018 Afişarea rezultatelor finale

 

Director,
Prof. Szucs Alexandru

Posted in Bacalaureat | Leave a comment

ELIBERARE ACTE DE STUDIU

Eliberarea diplomelor pentru absolventii clasei a XII-a se va face miercuri, 11 iulie 2018, începând cu ora 9.00.
Eliberarea se face numai titularului actului.
Prin excepție, în baza unei împuterniciri notariale actele pot fi eliberate și persoanelor împuternicite de către titulari; în acest caz persoana împuternicită va prezenta actul de împuternicire și se vor legitima cu actul de identitate (CI sau BI).
Împuternicirea se va reține la secretariatul școlii.
                                                                           CONDUCEREA LICEULUI
Posted in Anunturi Curente | Leave a comment