PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A anul școlar 2018-2019

PRECIZĂRI
PRIVIND ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A
anul școlar 2018-2019

 1. Elevii care se regăsesc în acest tabel sunt declarați ADMIȘI în clasa a IX-a profil teologie pentru anul școlar 2018-2019
 2. În perioada 10-13 iulie 2018, zilnic între orele 10.00 – 14.00 toți elevii admiși, indifferent de profil, vor depune la secretariatul școlii noastre următoarele:
 • un dosar PLIC
 • cererea de înscriere (se completează la secretariatul școlii noastre)
 • cartea de identitate și certificatul de naștere, în copie xerox, nelegalizate (se aduc și originalele pentru conformitate)
 • copii după cărțile de identitate ale părinților (nelegalizate)
 • adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a (cu calculul mediei generale)
 • foaia matricolă
 • fișa medicală (conformă cu modelul – 3 pagini)

NOTĂ: Nu se preiau dosare incomplete

În situația în care depunerea dosarului nu se face în termenul menționat mai sus , elevul este declarat RESPINS și locul devine vacant

 1. Elevii care au depus în data de 27.06.2018 fișă de înscriere pentru profilul TEOLOGIE și NU au fost declarați admiși (nu se regăsesc în tabelul atasat), pot să-și ridice fișele în data de 28.06.2018, orele 10-13 pentru a putea completa coduri, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.

 

Posted in Admitere, Anunturi Curente | Leave a comment

VERIFICARE CODURI ADMITERE IN CLASA A IX-a

LUNI, 2 iulie 2018, in intervalul orar 9.00 – 14.00 parintii pot sa se prezinte la secretariatul scolii pentru verificarea introducerii codurilor in vederea repartitiei computerizate in clasa a IX-a

Posted in Anunturi Curente | Leave a comment

ANUNT – admitere clasa a IX-a – PROFIL TEOLOGIE

ANUNT IMPORTANT

Depunerea fiselor de admitere pentru admitere în clasa a IX-a, profilul TEOLOGIE se face la secretariatul scolii noastre in dimineața zilei de 27.06.2017

 • Fișele se obțin de la școlile gimnaziale pe care le-ați absolvit.
 • Nu se completează coduri pe aceste fișe.

 

NOTĂ: Pentru situații speciale apelați la numărul de telefon 0256 208 601 (secretariatul liceului)

Posted in Admitere, Anunturi Curente | Leave a comment

ANUNT pentru elevii absolventi ai clasei a VIII-a

Avand in vedere Metodologia de organizare si Procedura privind vizualizarea de catre candidatii majori si parintii/reprezentantantii legali ai candidatilor minori a lucrarilor proprii sustinute in cadrul EN pentru absolventii clasei a VIII-a in anul 2017-2018
                                               VA INFORMAM ca:

la Centrul de examen (Liceul Teoretic B. Bartok) sunt afisate informatiile complete privind vizualizarea lucrarilor.
ATENTIE. Procesul de vizualizare nu poate conduce la modificarea notei.
Posted in Anunturi Curente | Leave a comment

Graficul examenelor de încheiere a situației școlară/corigență

Graficul examenelor de încheiere a situației școlară/corigență,

an școlar 2017-2018

 

Nr. crt. clasa Disciplina Data și ora susținerii examenului de încheiere a situației școlare
1. XII B Informatică 16.07.2018, ora 9.00
2. XII B Matematică 17.07.2018, ora 9.00

 

 

Nr. crt. clasa Disciplina Data și ora susținerii examenului de corigență
1. XII B Informatică 23.07.2018, ora 9.00
2. XII B, VIII Matematică 24.07.2018, ora 9.00
3. VI, VII, X B Matematică 4.09.2018, ora 9.00
4. XI A Limba engleză 4.09.2018, ora 9.00
5. VI Limba și literatura română 5.09.2018, ora 9.00

 

 

Posted in Anunturi Curente | Leave a comment